Proizvodi >RKP-M

 Dimenzije standradnih kućišta u mm :


Tip A1 A2 B C D
RKP-M-450 120 40 450 450 130
RKP-M-500 120 40 500 450 130

Kućišta su izrađena od Al. lima debljine 2 mm. Bočne strane su od punog drveta prelakirane bezbojnim lakom.


Poslednje izmene: 15.04.2024.